U Srbiji se pove?ava se broj novih slu?ajeva novog gripa me?u decom i nije isklju?ena mogu?nost da zimski raspust po?ne ranije, kaže Branislav Tiodorovi?.

?lan radne grupe za pra?enje pandemije Branislav Tiodorovi? kaže za B92 da se u Srbiji poslednjih dana postepeno pove?ava broj obolelih od novog gripa, pa se može re?i da je po?eo drugi talas. On je naveo da se novi slu?ajevi u najve?oj meri pojavljuju me?u decom školskog i predškolskog uzrasta, pa nije isklju?ena mogu?nost da zimski raspust po?ne ranije.Weiterlesen...