Pedesetak radnika titelske fabrike za preradu vo?a i povr?a štrajkuje zbog neispla?enih plata i neupla?enih doprinosa.

Radnicima fabrike za preradu vo?a i povr?a “Titel brend” nisu ispla?ene zarade za poslednja tri meseca, a doprinosi za zdravstvo nisu upla?eni u proteklih godinu i po dana. Rukovodstvo firme kaže da je voljno da isplati dugovanja, ali da je neophodno i da se pokrene proizvodnja.Weiterlesen...