Srbiji je potreban jak advokat koji ?e je voditi ka EU, kao što je to Nema?ka radila za Poljsku, smatra stru?njak za evropske integracije Vladimir Todori?.

U intervjuu za list “Blic”, Todori? upozorava da je sadašnji nivo integracija jako nizak i da je Srbiji potrebna zemlja koja bi je podržala na putu ka Evropi. Prema njegovim re?ima, suština je u ekonomskim interesima i podse?a da Srbija u tom smislu ima podršku Italije, Austrije i Slovenije, koje štite svoj kapital uložen u Srbiju.Weiterlesen...