Bivši premijer Velike Britanije Toni Bler, nalazi se u dvodnevnoj poseti Kosovu gde je do?ekan sa najvišim po?astima.

Obra?aju?i se novinarima nakon ovih susreta, on je rekao da je ponosan njegovom ulogom u spre?avanju etni?kog ?iš?enja na Kosovu.Weiterlesen...