Beogra?anka Angeline An?eli?, stara 73 godine, redovno u?estvuje na brojnim maratonima po svetu i primer je da starost može da bude prilika za novu mladost.

Ona se 18 godina rekreativno bavi atletikom, u?estvuje na brojnim maratonima, a najnovije priznanje je tre?e mesto u ženskoj konkurenciji na 13. Beogradskom ultramaratonu i prvo mesto u kategoriji starijih maratonaca.Dok je bila u?iteljica, nije ni slutila da bi alteliku mogla da otkrije u 55. godini, približavaju?i se penziji.Weiterlesen...