Ekipa Potrage B92 otkrila je trag ka još jednoj nestaloj osobi, Slobodanu Dimitijevi?u iz Zemuna, o kom se ništa nije znalo 11 godina.

Dimitrijevi? je u martu 1998. rekao porodici da ide do Ma?arske da kupi robu koju je preprodavao na zemunskoj pijaci.Weiterlesen...