Afri?ki lideri su se dogovorili da na inicijativu Libije pokrenu transformaciju Afri?ke unije u funkcionalniji oblik saradnje na kontinentu.

Promena se, kako javlja AP, ogleda u pretvaranju izvršnog tela Afri?ke unije, komisije, u "afri?ko nadleštvo" koje treba da pojednostavi strukturu Unije i pove?a njene nadležnosti u odbrani, diplomatskim aktivnostima i me?unarodnoj trgovini.Weiterlesen...