Radovan Karadži? zatražio je od Haškog suda da odbaci ta?ku optuženice, koja ga tereti za uzimanje talaca od maja do juna 1995. godine.

Sud u Hagu je saopštio da je bivši predsednik RS Radovan Karadži? zatražio brisanje ove ta?ke uz obrazloženje da to nije u nadležnosti Tribunala. U Karadži?evom obrazloženju navedeno je da me?unarodno obi?ajno pravo, kada je re? o uzimanju talaca, predvi?a da je osoba koja je oteta "civil" a da haško tužilaštvo u optužnici pokušava da promeni suštinu tog elementa obi?ajnog prava.Weiterlesen...