Sudsko ve?e Haškog tribunala odbilo je zahtev Radovana Karadži?a da optužnica protiv njega bude odba?ena.

Tribunal je objasnio da bilo kakav dogovor koji bi obezbedio Karadži?u imunitet nije relevantan za su?enje. Karadži? je 25. maja uputio Tribunalu podnesak u kome zahteva da optužnica protiv njega bude odba?ena navode?i da mu je ameri?ki diplomata Ri?ard Holbruk 1996. godine obe?ao imunitet od krivi?nog gonjenja ukoliko se bude povukao iz javnog života.Weiterlesen...