Trojica okrivljenih osu?eni su na po 30 godina, a jedan na 20 godina zatvora zbog sau?esništva u ubistvu na?elnika crnogorske policije Slavoljuba Š?eki?a.

Na kaznu od trideset godina osu?eni su Saša Boreta, Ljubo Bigovi? i Ljubo Vujadinovi?, a dvadeset godina zatvora dobio je Alen Kožar. Na tri godine zatvora je osu?en Milan Š?eki?, koji je u bekstvu, a na dve godine zatvora Dušanka Vujovi?, prenele su Prve crnogorske elektronske novine.Weiterlesen...