Poslanica DS Jelena Trivan izjavila je da Deklaracija o osudi zlo?ina nad Srbima ima izuzetno veliku težinu i da treba do?i do sveobuhvatnog i sadžajnog teksta.

Trivanova je rekla da se do sada osuda zlo?ina nad Srbima nije našla ni u jednom me?unarodnom, regionalnom ni lokalnom parlamentu niti je na adekvatan na?in procesuirana pred sudovima i me?unarodnim i lokalnim.Weiterlesen...