Radnici "Planuma" držali su u tro?asovnoj blokadi obilaznicu oko Beograda, zbog ignorisanja zahteva radnika da im se isplate dugovanja za izvedene radove.

Saobra?ajnicu je od 11 do 13 ?asova, blokiralo oko stotinu radnika na dva mesta - kod petlje Orlova?a i tunela Lipak. U saobra?aju nije bilo gužve jer je policija preusmeravala vozila na alternativne pravce.Weiterlesen...