U Srbiji se i danas o?ekuju velike vru?ine. Gra?ani ne treba dugo da borave na suncu, upozoravaju lekari.

Savet za sve gradjane je da se nose ka?keti i suncobrani, kao i pamu?na ode?a i da se ?esto uzima te?nost. Hitna pomo? je tokom ju?erašnjeg dana u Beogradu imala više od sto intervencija, uglavnom zbog posledica velikih vru?ina.Weiterlesen...