Situacija sa korupcijom u Srbiji i dalje je loša i nezadovoljavaju?a saopšteno je iz Transparentnosti Srbije.

„Zadržan je trend porasta broja otkrivenih krivi?nih dela korupcije i ostvaren je pomak na uspostavljanju institucija i donošenju zakona“, rekao je Nenadi?.Weiterlesen...