Australijsko tužilaštvo ?e do 17. septembra podneti žalbu na odluku o neizru?enju Hrvatskoj Dragana Vasiljkovi?a, kaže hrvatski ministar pravde Ivan Šimonovi?.

Prema njegovim re?ima, Australijanci su upozorili da je po njihovom procesnom pravu ograni?en broj osnova zbog kojih bi se mogla uložiti žalba na osnovu koje bi Vasiljkovi? mogao biti zadržan u pritvoru, kao i da ocenjuju da u toj fazi postupka nije produktivno da se uloži žalba.Weiterlesen...