Savet za borbu protiv korupcije podneo krivi?nu prijavu za nezakonito preuzimanja akcija Luke Beograd i štetu državi od 21 miliona evra.

Kako navode u Savetu uz krivi?nu prijavu tužilaštvu su predati i dokazi o nezakonitom postupanju iz kojih se vidi da su osumnji?eni, umesto da zaštite interese države, sakrili informacije o stvarnoj vrednosti akcije.



Weiterlesen...