Tužilaštvo BiH uputilo je zahtev Velikoj Britaniji za izru?enje Ejupa Gani?a BiH na dalje procesuiranje, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubeši?.

U London ?e biti prosle?ena i sva potrebna prate?a dokumentacija o istrazi koja se u slu?aju "Dobrovolja?ka", za koji Srbija tereti Gani?a, vodi u Tužilaštvu BiH. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je ono isklju?ivo nadležno za procesuiranje krivi?nih dela ratnih zlo?ine po?injenih u BiH za koja su osumnji?eni državljanin BiH.Weiterlesen...