Pokrajinski ombudsman Dejan Jan?a osudio je lepljenje plakata u Temerinu sa sadržinom koja poziva na nacionalnu netoleranciju naroda u tom mestu.

On je pozvao nadležne organe da hitno preduzmu sve zakonom predvi?ene mere. Istovremeno, javna tužilaštva u Novom Sadu smatraju da u konkretnom slu?aju-re? je o plakatu koji se pojavio na prozoru jedne ku?e u tom naselju nedaleko od Novog Sada - ne postoje elementi krivi?nog dela.Weiterlesen...