Na prostoru kasarne "Stepa Stepanovi?" u beogradskom naselju Voždovac u avgustu ?e po?eti izgradnja više od 5 000 stanova, najavili ministri u Vladi Srbije.

Posle obilaska te lokacije, ministri odbrane i životne sredine i prostornog planiranja Dragan Šutanovac i Oliver Duli?, izjavili su da su zadovoljni projektom izgradnje naselja koji ?e omogu?iti upošljavanje gra?evinske operative a gra?anima da po povoljnim cenama do?u do stana.Weiterlesen...