Blizu 100 hiljada stanovnika Beograda je siromašno, što je za 2,5 odsto više nego prošle godine, pišu "Ve?erenje novosti".

Re? je preliminarnim rezultatima ankete o potrošnji doma?instava, koju je uradio Republi?ki zavod za statistiku za prvu polovinu ove godine. Prema tim podacima, svaki dvadeseti Beogra?anin mese?no potroši manje od 8.360 dinara na hranu i ostale potrepštine - što je ispod granice siromaštva.Weiterlesen...