Eksperti Me?unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), prilikom pregleda jednog nau?nog nuklearnog postrojenja u Egiptu pronašli su visokooboga?eni uranijum.

Tragovi visokooboga?enog uranijuma prona?eni su još 2007. i 2008. u probama, koje su inspektori pronašli u delu istraživa?kog reaktora u Inšasu, navedeno je u izveštaju. U tom dokumentu se ne navodi da li je uranijum bio toliko oboga?en da bi mogao biti koriš?en za izradu nuklearnog naoružanja.Weiterlesen...