Na republi?kim takmi?enjima u besedništvu, srednjoškolci više ne?e smeti da govore o aktuelnim društveno-politi?kim temama, piše “Politika”.

To im zabranjuje ?lan 10 novog Pravilnika o Republi?kom takmi?enju srednjih škola u besedništvu koji je nedavno jednoglasno usvojila Skupština Zajednice ekonomskih, pravno-birotehni?kih, trgovinskih i ugostiteljskih škola. Tu jasno stoji i da ?e svaki u?enik ?ija beseda ne bude u skladu sa pomenutom odredbom biti diskvalifikovan.Weiterlesen...