Policijska uprava Pan?eva podnela je krivi?ne prijave protiv ?etiri u?enika koji su ukrali školski dnevnik i sami sebi upisivali pozitivne ocene.

U?enici prvog razreda pan?eva?ke Elektrotehni?ke škole "Nikola Tesla" na taj na?in po?nili su krivi?no delo.Weiterlesen...