U?enici i profesori ekonomsko-trgovinske škole iz Šapca za vreme letnjeg raspusta boravi?e u Italiji, na usavršavanje italijanske kuhinje.

Sporazum koji je potpisala Ekonomsko–trgovinska škola iz Šapca sa Univerzitetom "De Sapori" iz Peru?e predvi?a boravak grupe u?enika i profesora u Italiji i stru?no usavršavanje italijanske kuhinje.Weiterlesen...