Vlada Srbije proglasila je ?etvrtak, 15. april za Dan žalosti zbog pogibije predsednika Poljske Leha Ka?injskog i visokih državnih zvani?nika.

Leh Ka?injski, njegova supruga Marija i ?lanovi državnog i vojnog vrha,kao i ?lanovi posade aviona, poginuli su pošto se avion srušio kod Smolenska u Rusiji. Zakon o obeležavanju dana žalosti propisuje da su organi, organizacije i druga pravna lica koja isti?u zastavu dužni da u vreme dana žalosti zastavu Srbije spuste na polovinu jarbola, uz odgovaraju?e osvetljenje no?u.Weiterlesen...