Kosovska energetska kompanija isklju?ila je struju u Gra?anici jer meštani nisu potpisali ugovor o isporuci struje i nisu izmirili dug za poslednja dva meseca.

Tokom prošle nedelje meštani Gra?anice održali su nekoliko sastanaka, ali nisu uspeli da postignu dogovor sa predstavnicima KEK-a. Na poslednjem sastanku, u subotu, odlu?eno je da doma?instva plate paušal od po 26 evra za utrošenu struju u poslednja dva meseca i da posle toga nastave da pla?aju dugove ali da ne potpisuju ugovore.



Weiterlesen...