U In?iji je otvoren poslovno-stambeni kompleks "TQ siti" u koju je kompanija “Trejdjunik“ uložila 35 miliona evra.

Taj kompleks obuhvata trgovinski i izložbeni centar, stanove, hotel i heliodrom, a površina izgra?enog prostora je oko 50 000 metara kvadratih. Ministar trgovine Slobodan Milosavljevi? je novinarima rekao da je In?ija dobila jedan od najmodernijih centara u Srbiji i da je to dobar primer partnerstva izme?u opštine i jedne privatne kompanije.Weiterlesen...