Iako je trebalo da se završi sino?, Samit UN o klimatskim promenama u Kopenhagenu nastavio je rad tokom cele no?i i još uvek nije završen.

Predlog završnog dokumenta Samita, koji je kasno sino? usaglasilo 27 zemalja, nije usvojen pošto su pojedine zemlje u razvoju, predvo?ene Grupom 77, odbile da glasaju za njega, nezadovoljne kako sadržinom dokumenta tako i na?inom na koji je usaglašen.Weiterlesen...