Štrajka?ki odbor i rukovodstvo "Niteksa" postigli su dogovor o isplati zaostalih zarada do kraja sedmice, izjavio je direktor te fabrike Milan Kljaji?.

Isplatom tri zaostale zarade iz 2008. bi?e ispunjen osnovni zahtev štrajka?a i preduze?e ?e ponovo po?eti da radi. "Niteks" ?e u naredna dva meseca raditi za doma?e tržište jer je tokom devetomese?nog štrajka fabrika ostala bez gotovih proizvoda.Weiterlesen...