Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Radoslav Sretenovi? izjavio je da je za ovu godinu planirana revizija poslovanja javnih preduze?a.

Sretenovi? kaže da je pre toga neophodno obezbediti kvalitetan i stru?an kadar, koga sada nema u toj instituciji. "Zbog nedostatka odgovaraju?eg revizorskog kadra mi nismo sada u mogu?nosti da izvršimo sa ?etiri revizora i reviziju javnih preduze?a, ali se nadamo da ?e se izmenom Zakona o DRI, stvoriti odre?eni uslovi da dobijemo nove revizore", rekao je Sretenovi?.Weiterlesen...