Portugalska policija zaplenila je 500 kilograma eksploziva u ku?i koju je baskijska teroristi?ka organizacija ETA koristila kao bazu za napade u Španiji.

Pored eksploziva u garaži ku?e, prona?ena je i ve?a koli?ina opreme za pravljenje bombi, rekao je na komandant policije, Helder Baros. Do pronalaženja eksploziva je došlo pošto su policiji pobegla dva ?oveka koji su se nalazila u ukradenom kombiju u kojem je bilo i detonatora, rekao je portparol policije, Nelson Dos Santos.Weiterlesen...