Belgijski ministar spoljnih poslova kaže da ?e šefovi diplomatija EU u septembru vrlo verovatno ponovo razgovarati o kandidaturi Srbije.

Predstavljaju?i program belgijskog predsedništva evropske 27-orice, od 1. jula, Vanakere je istakao da je polovinom juna ve? odlu?eno da se krene u ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU-Srbija.Weiterlesen...