U novobeogradskoj Politehni?koj akademiji pao ormar sa hemikalijama za nastavu hemije. Kod sedmoro osoba, koje su pregledane na VMA, nema znakova trovanja.

?etvoro u?enika, dva nastavnika i pedagog upu?eni su na pregled zbog isparenja kiseline, izjavio je direktor škole Dušan Milovanovi?. Na?elnica Klinike VMA za toksikologiju Slavica Vu?ini? kaže da su u?enici, njihov razredni starešina, pedagog i profesor hemije bili, najverovatnije, izloženi kratkom isparenju hlorovodoni?ne kiseline, u trajanju od 30 sekundi.Weiterlesen...