Predsednica Skupštine Srbije Slavica ?uki?-Dejanovi? protivi se otpuštanjima u republi?kom parlamentu.

Ona je u intervju za “Ve?ernje novosti” navela da parlamentu objektivno nedostaju kadrovi, a uz to najve?i broj zaposlenih u stru?nim službama, kako kaže, ima izuzetno male plate. Slavica ?uki?-Dejanovi? kaže, me?utim, da SPS, ?iji je ?lan, ne remeti plan racionalizacije u državnoj administraciji, ali i da ništa ništa ne može da ih spre?i da se u razgovorima sa partnerima bore za argumente.Weiterlesen...