Oko 720 000 ljudi u Srbiji živi ispod granice siromaštva, a broj siromašnih je prvi put po?eo da se pove?ava od 2000. godine.

Prvi put od 2000. godine broj siromašnih u Srbiji je u porastu. Ispod apsolutne linije siromaštva živi 6,9 posto stanovnika a 670 hiljada ljudi je gladno. U porastu je i broj korisnika socijalne pomo?i, kojih je samo u proteklih godinu dana 17 hiljada više. Najugroženiji su oni sa lošim obrazovanjem, nezaposleni i oni koji ne žive u gradovima.Weiterlesen...