Struja u Srbiji poskupe?e od sutra za doma?instva u proseku za 11 odsto.

Kako se navodi u saopštenju Elelektroprivrede Srbije, za potroša?e sa dvotarifnim brojilima u "zelenoj zoni", cena kilovat-?asa u višoj tarifi bi?e 4,416 dinara, a u nižoj 1,104 dinara, bez ura?unatog poreza na dodatu vrednost (PDV).Weiterlesen...