U takovskom selu Ruti?i Tomislav Petrovi? iz Gornjeg Milanovca jutros je rukama zadavio suprugu Ljiljanu. .

Kako je rekao istra˛ni sudija Okru˛nog suda u ?a?ku Brane Stani? ubistvo se dogodilo u 9 sati na terasi Predraga Kalajd˛ije sa kojim je Ljiljana ˛ivela protekla dva meseca.Weiterlesen...