Evropska investiciona banka (EIB) potpisala je sa Eurobankom EFG ugovor o zajmu u iznosu od 50 miliona evra za kreditiranje malih i srednjih preduze?a.

Krediti ?e biti namenjeni za finansiranje investicionih projekata, obrtnog kapitala i lizing aranžmana malih, srednjih i mikropreduze?a u Srbiji.Weiterlesen...