Proizvodja?i hrane za životinje su upozorili da je doma?a proizvodnja te hrane "vrlo ozbiljno ugrožena", i da ?e se "maloprodaja ugasiti za godinu do dve".

Bez kaznenih odredbi predvidjenih zakonom ne može se srediti trenutna situacija na doma?em tržištu hrane za životinje, upozoreno je na sednici Grupacije proizvodja?a hrane za životinje Privredne komore Srbije.Weiterlesen...