Broj ljudi u Pakistanu kojima je zbog poplava hitno potrebna humanitarna pomo? pove?ao se sa šest na osam miliona, saopštile su UN.

Portparol kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih operacija Mauricio ?ulijano rekao je da se situacija stalno menja i da je sada osam miliona Pakistanaca pogo?eno najve?im poplavama u poslednjih 80 godina.Weiterlesen...