Jedan od vo?a studentskih protesta na Trgu Tjenanmen Vu er Kaisji uhapšen je u Tokiju, na 21. tog doga?aja, zbog pokušaja da u?e u kinesku ambasadu.

Japanska policija je saopštila da je Kinez star 42 godine uhapšen zbog ugrožavanja poseda kineske ambasade, ali nije navedeno njegovo ime.Weiterlesen...