Kriminalisti?ka policija MUP-a Srbije,PU Beograd i PU Subotica, u toku no?i i ranim jutarnjim satima na podru?ju Subotice uhapsila je 10-?lanu kriminalnu grupu.

Ova grupa se bavila krijum?arenjem oružja, trgovinom ljudi i narkotika i drugim težim krivi?nim delima. Hapšenje je obavila Protiv-teroristi?ka jedinica. Prona?eno je 12 pšusaka, dva pištolja, municija i narkotici kao i ve?a koli?ina tehni?ke robe. Oružje je bilo namenjeno Ma?arskoj i zapadnoj Evropi. Me?u uhapšenima je i jedan policajac.Weiterlesen...