Ma?arska policija uhapsila je više od 70 pristalica zabranjenog udruženja "Ma?arska garda", paravojne formacije radikalne nacionalisti?ke partije Jobik.

Oni su nosili nacionalne trobojke i zastave koje simbolizuju ekstremnu desnicu. Nekoliko stotina policajaca u gradu bili su zaduženi da spre?e mogu? sukob ekstremista i u?esnika gej parade, koja se održavala u blizini.Weiterlesen...