Policija je na podru?ju Sombora, Novog Sada, Beograda, Kule, Odžaka i Crvenke uhapsilia grupu koja je omogu?avala ostvarivanje invalidskih penzija.

Direktor policije Milorad Veljovi? izjavio je da su na ?elu te grupe doktori Rade Peri? iz Novog Sada i Radoš Milanovi? iz Sombora.Weiterlesen...