Beogradska policija uhapsila je petoricu ?lanova kriminalne grupe zbog sumnje da su izvršili više krivi?nih dela otmice i iznuda, saopštio je MUP.

Uhapšeni su Daibor Sroiljkovi?, Dejan Stojkovi?, Goran Topalovi?, Miodrag ?oki? i Dragan Risti?, dok policija intenzivno traga za Sr?anom ?uriši?em. Oni su uz upotrebu sile i pretnji od ošte?enih oduzimali razne nepokretnosti, ku?e, lokale, novac, te za sada ošte?enje iznosi oko milion evra, navodi se u saopštenju.Weiterlesen...