Predsednik Vlade Crne Gore Milo ?ukanovi? izabran je za protektora Evropske akdemije nauka i umetnosti.

Na sve?anosti u Salcburgu, u Austriji, ?ukanovi? je rekao da izbor za protektora Evropske akademije nauka i umetnosti predstavlja veliku ?ast za Crnu Goru i njega li?no.Weiterlesen...