Crnogorski premijer Milo ?ukanovi? uveren je da ?e Crna Gora do jeseni dobiti pozitivno mišljenje EK, a do kraja godine i status kandidata za ?lanstvo u EU.

U intervjuu za prvi broj mese?nog elektronskog biltena Saveta za regionalnu saradnju, ?ukanovi? je istakao da je budu?nost svih zemalja regiona u EU. "Evropska integracija svih zemalja regiona jedini je pouzdan garant stabilnosti i prosperiteta zemalja zapadnog Balkana", ocenio je crnogorski premijer.Weiterlesen...