Predsednica parlamenta Slavica ?uki? Dejanovi? zakazala je za sutra prvi sastanak Kolegijuma, na kojem ?e biti re?i o kona?nom tekstu deklaracije o Srebrenici.

Na sednici Kolegijuma Skupštine Srbije, ustanovljenog nedavno usvojenim Zakonom o Narodnoj skupštini, trebalo bi da bude zauzet zajedni?ki stav poslani?kih grupa o deklaraciji i razrešena naga?anja o njegovoj sadržini i na?inu na koji ?e zlo?in u Srebrenici biti tretiran.Weiterlesen...