Vlada Švajcarske je odlu?ila da ne nastavi sporazum za socijalno osiguranje sa Kosovom kojim ?e biti pogo?eno 170.000 ljudi sa Kosova koji rade u Švajcarskoj.

Na internet stranici najve?eg švajcarskog sindikata UNIA, isti?e se da je Vlada Švajcarske odlu?ila da "bez pregovora i najave" ne nastavi sporazum o socijalnom osiguranju. To zna?i da ljudi sa Kosova mogu primati penzije, samo ako ostanu da žive u Švajcarskoj. Ukoliko se vrate na Kosovo, gube pravo na penziju.Weiterlesen...