Ekipa preduze?a "Putevi" uklonila je oko 100 tona stenja sa magistralnog puta ?a?ak - Užice koje su se odronile na deonicu tog puta u Me?uvršju kod ?a?ka.

U "Putevima" je re?eno novinarima da ?e sanacija puta po?eti za nekoliko dana, kada ?e biti postavljena nova zaštitna mreža, jer za dugoro?nije rešenje trenutno nema sredstava. Poslednja sanacija izvršena je 2007. godine pri izgra?i tunela u Ov?ar Banji, kada je postavljeno preko 20 hiljada kvadratnih metara mreže, podsetili su predstavnici tog preduze?a.Weiterlesen...